Leernetwerken

Leergemeenschappen en -netwerken

 

Binnen de scholen van de Alliantie VO zijn diverse leergemeenschappen actief. Groepen docenten en afdelingsleiders die samen met collega’s van de lerarenopleidingen op een onderzoekende, ontwikkelingsgerichte wijze werken aan onderwijsverbetering in de lespraktijk. De leergemeenschappen komen gedurende twee jaar circa vijf keer per jaar bijeen rondom een gemeenschappelijk thema. Het gezamenlijk leren en ontwikkelen leidt tot inzichten en resultaten die de volgende dag toepasbaar zijn.

Ook binnen het oop zijn netwerken actief. Binnen deze netwerken worden ervaringen en kennis gedeeld.

 

 

Opleidingen en trainingen

Programmaboek cursussen en trainingen

Kenniscarrousel 6 juni 2019

'Draai een rondje mee'